Експерти з живлення рослин
Рус/Укр

Новини та події

Підвищення ефективності десикації
2022-07-19

Десикація з кожним роком стає невід'ємним елементом у вирощуванні зернових та технічних культур. Використання десикантів дозволяє проводити збирання в оптимальні строки, запобігти втратам урожаю (висипання насіння), уникнути витрат на досушування насіння, зберегти якість врожаю шляхом пригнічення хвороб. Крім того зменшується навантаження на комбайн, економніше використовується дизельне паливо, поле очищається від бур'янів. Для десикації в основному використовують препарати з діючими речовинами дикват або гліфосат. Диквати - це речовини контактної дії, тобто сушать рослину в місці попадання і не потрапляють на корені. Дія препарату займає 3-4 дні. Дикват зберігає і підв...

Кафом Mg контролює  Phytophtora  infestans на картоплі
2022-06-21

Кафом Mg – це препарат на основі фосфіту магнію, який активує захисні механізми рослини і водночас є джерелом магнію для вирощування.Кафом Mg мінімізує симптоми, викликані збудником Phytophthora infestans, які перешкоджають правильному розвитку та продуктивності культури.Фосфіти мають високу системну здатність, що збільшує ефективність розподілу та засвоєння магнію при вирощуванні, і, таким чином, дозволяє уникнути фізіопатій, які виникають через їх нестачу, таких як викривлення листя та хлороз, що знижує врожай. Дія Кафом Mg Магній є одним з основних компонентів молекул хлорофілу і тому бере активну участь у фотосинтезі. Він також є кофактором кількох ферментних реакцій у процесі ст...

Вплив кислотності ґрунту на засвоєння поживних елементів рослинним організмом
2022-06-11

Урожай сільськогосподарських культур значною мірою залежить від показника рН ґрунту. Він визначає доступність поживних речовин (потенціал токсичності); активність мікроорганізмів; сприйнятливість організмів до хвороб; потенційну шкоду культурі, яку завдають деякі гербіциди. За рН, ґрунти поділяють на: кислі при рН  <4.0 до 5.5; нейтральні при рН 6.0-7.0; лужні при рН більше 7.0. Надто високий (більше 9,0) і надто низький (менше 4,0) показники рН мають токсичний вплив на кореневі системи рослин. У цих межах окремі поживні сполуки змінють свою поведінку, а саме їх осадження чи перетворення у доступну або недоступну для рослин форму. Кислі ґрунти сприяють накопиченню рухо...

Взаємодія елементів живлення
2022-05-31

Збалансованість хімічного складу являється однією з умов нормального функціонування будь-якого живого організму, у тому числі і рослинного. Взаємодія між хімічними елементами у рослині може відбуватися по принципах антагонізму або синергізму. Незбалансовані реакції у рослинному організмі можуть призводити до стресів, що в свою чергу часто викликає загибель. Антагонізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів менша суми дії цих елементів по одинці. Простими словами - це явище, коли надлишок одного елемента блокує доступність іншого або зв'язує його в недоступну форму. Синергізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів перевищує суми дії цих елементів по одинці. Тобто з...

Амінокислоти як складова у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
2021-12-06

Амінокислоти – це органічні сполуки природного походження, "фундамент" у побудові білка, носії елементів живлення для рослин. Сировиною для отримання амінокислот, які використовуються у препаратах TM Meristem, слугують рослинні білки. Вони дозволяють рослинам істотно економити власні енергоресурси. Науковцями встановлено, що стрес відбивається як на морфології рослин, так і на її амінокислотному стані, що зрештою впливає на процеси синтезу білків. Доведено, що рослини краще реагують на α-амінокислоти оптикоактивної L-конфігурації (оперативніше і повноцінніше їх засвоюють, сприймають як «рідних»), незволікаючи включають їх в свій метаболізм. D-ізомери, навпа...

Альтернативні рішення для оптимізації азотного живлення від ТМ MERISTEM
2021-11-23

Останнім часом ріст цін на мінеральні добрива шокує. Будь-який елемент живлення не може компенсувати в повній мірі нестачу будь-якого іншого, тому маємо шукати шляхи оптимізації, коригуючи об’єми відносно балансу елементів живлення. Азот відіграє надважливу роль у фізіологічних процесах рослин. Він входить до складу білків, нуклеїнових кислот, нуклеопротеїдів, ферментів, алкалоїдів та інших органічних сполук. Крім того саме азот є найважливішою складовою хлорофілу, тому фотосинтез без нього просто неможливий, а, отже, і отримання врожаю. В умовах дефіциту та здорощання азотних добрив аграріям варто звернути увагу на пошук альтернативних шляхів зменшення норм їх використання. Тому для ...