Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

AMINOMAX: ефективність доведено ОДСДС НААН України

У сезоні 2018 р. були проведені досліди на дослідному полі Одеської Державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, земельні угіддя якого розміщені в зоні Південного Степу. Ґрунт - чорнозем південний середньогумусний важкосуглинистий на карбонатному лесі. Вміст гумусу в орному шарі становить 3,2%, забезпеченість легкогідролізуємим  азотом середня (6,0 мг/100г), рухомими фосфором та калієм – також середня (вміст у витяжці за Чириковим – 7,37 та 15,48 мг/100 г, відповідно); реакція ґрунту  слаболужна (рНсольове – 7,3).

Зернові колосові культури: озима пшениця  сорт Кнопа і ячмінь озимий сорт Девятий вал. Повторність 3-х, 4-х кратна. Варіанти розміщенні в одній магістралі систематично.

Дата сівби 3-4 жовтня, норма висіву 4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Загальна площа ділянки 43,2 м2, облікова – 26,4 м2.

Система обробітку ґрунту: після попередників гороху та гірчиці ярої проводили три дискування і передпосівну культивацію; в полі з чорним паром  - оранка на глибину 23-25см, культивація з боронуванням.

Сівба агрегатом колісним МТЗ-80+СЗТ-3.6 на глибину 6-8 см, з послідуючим прикочуванням посіву важкими кільчасто-шпоровими котками 3ККШ-6.

Збирали урожай поділянково, прямим комбайнуванням Sampo-500 зі всієї облікової ділянки. Мішки зерном зважували та відбирали зразки на визначення вологості і якості зерна.

В таблицях урожайність приведена до стандартної 14% вологості зерна. Відбір дослідних зразків зерна і визначення показників  якості виконували за стандартними методиками.

За результатами отриманого урожаю зерна пшениці озимої після різних попередників: прибавка становила - чорний пар від 0,12 до 0,19 т/га (3,1-5,0%), горох – від 0,13 до 0,18 т/га (4,8-6,6 %), хрестоцвіті (ріпак, гірчиця) – від 0,11 до 0,22 т/га (4,2-8,4%) щодо контролю.

При обробці рослин у фази колосіння та молочної стиглості, порівнюючи препарати між собою, треба зазначити, що Aminomax застосовувався у нормі 1 л/га. Цей препарат забезпечив прибавку пшениці озимої, в екстремальних умовах весни 2018 року, після попередника чорного пару 0,19 т/га (5,0%), середня урожайність була 3,98 т/га, після гороху – прибавка 0,18 т/га (середня урожайність 2,89 т/га), хрестоцвітих – 0,22 т/га (середня урожайність – 2,81 т/га – 8,4%), що до контролю.

Ефективність мікродобрив на урожайність пшениці після попередників т/га (Сорт - Кнопа)

Фаза обробки

Урожайність при 14% вологості зерна, т/га

Попередник

Колосіння

Молочна стиглість

Чорний пар

Прибавка

Горох

Прибавка

Христоцвіті

Прибавка

т/га

%

т/га

%

т/га

%

Контроль (без обробки)

3,79

-

-

2,71

-

-

2,59

-

-

Конкурент 1

Конкурент 1

3,91

0,12

3,1

2,88

0,17

6,2

2,77

0,18

6,9

Конкурент 2

Конкурент 2

3,97

0,18

4,7

2,84

0,13

4,8

2,70

0,11

4,2

Конкурент 3

Конкурент 3

3,92

0,13

3,4

2,87

0,16

5,9

2,78

0,19

7,3

Aminomax

Aminomax

3,98

0,19

5,0

2,89

0,18

6,6

2,81

0,22

8,4

Біохімічні показники якості характеризують харчову цінність зерна, основним серед яких є вміст білка. Білок одна з найважливіших складових зерна пшениці. Його вміст у зерні коливається від 9 до 18-19%. Численні дослідження свідчать про залежність концентрації білка від особливостей погодних умов упродовж вегетаційного періоду. Низька вологість повітря, висока температура та дефіцит вологи в ґрунті впродовж вегетації сприяють підвищенню вмісту білка в зерні порівняно з більш вологим вегетаційним періодом]. Відповідно до стандарту, зерно 1-го класу має містити не менше 14% білку, 2-го класу 12,5% та 3-го – 11%

Проводячи позакореневу обробку мікродобривами у фази колосіння та молочної стиглості крім урожаю було розглянуто вплив їх на якість зерна.

В таблиці 3 представленні результати якості зерна після різних попередників. Після чорного пару на контролі без проведення обробки вміст сирої клейковини становило 13,2%, якість клейковини 70,9 ум.од., білку 10,5%, зерно за всіма показниками відноситься до Б групи - 6 клас (фуражне). Застосовуючи мікродобриво у фази колосіння та молочна стиглість вміст сирої клейковини  підвищується 38,6 %, білка на 21,9% щодо контролю. Розміщуючи пшеницю після попередників гороху і хрестоцвітих якісні показники зерна теж призводить до підвищення сирої клейковини від 31,7 – 29,2%  та булку від 9,2 до 15,1%, це зерно відноситься до продовольчого.

Ефективність мікродобрив на якість зерна пшениці після попередників (Сорт - Кнопа)

Фаза обробки

Якісні показники

Попередник

Колосіння

Молочна стиглість

Чорний пар

Горох

Хрестоцвіті

Масова частка сирої клейковини, %

Клейковина, ум.од.

Білок, %

Масова доля сирої клейковини, %

Клейковина, ум.од.

Білок, %

Масова доля сирої клейковини, %

Клейковина, ум.од.

Білок, %

Контроль (без обробки)

13,2

70,9

10,5

12,6

84,2

10,8

12,3

75,3

10,6

Конкурент 1

Конкурент 1

18,1

82,7

12,1

13,1

83,7

11,1

13,2

85,2

10,7

Конкурент 2

Конкурент 2

17,4

62,1

10,7

15,3

77,0

11,1

13,8

86,9

10,8

Конкурент 3

Конкурент 3

18,0

78,6

11,0

15,5

86,8

11,5

14,2

81,4

10,9

Aminomax

Aminomax

18,0

85,6

12,5

16,6

80,1

11,8

15,9

73,5

12,2

Фізичні показники зерна пшениці озимої при застосуванні позакореневого підживлення мікродобривами після попередників (Сорт - Кнопа)

Фаза обробки

Якісні показники

Попередник

Колосіння

Молочна стиглість

Чорний пар

Горох

Хрестоцвіті

Маса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Скловидність, %

Маса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Скловидність, %

Маса 1000 зерен, г

Натура, г/л

Скловидність, %

Контроль (без обробки)

35,85

770,9

52,5

47,73

773,7

46,2

42,52

773,1

42,5

Конкурент 1

Конкурент 1

36,86

784,4

50,0

43,20

776,7

43,0

43,13

773,5

43,7

Конкурент 2

Конкурент 2

36,90

781,9

57,1

43,60

778,5

45,7

42,72

770,0

41,0

Конкурент 3

Конкурент 3

39,10

834,9

56,3

42,01

775,5

47,2

43,93

778,6

49,0

Aminomax

Aminomax

39,35

836,2

58,4

43,18

778,6

49,5

43,98

781,3

51,2

В екстремальних умовах весни 2018 року, які не були сприятливими для отримання запланованого високого урожаю пшениці озимої за такими попередниками: чорного пару, гороху, хрестоцвітих (гірчиця, ріпак). Нами було проведено дослідження із застосування мікродобрива Aminomax порівнюючи з іншими аналогічними препаратами.

Обробляючи Aminomax у такі фази розвитку пшениці озимої колосіння та молочна стиглість, урожайність підвищувалась після попередника чорного пару на 5,0 % (3,98 т/га), гороху на 6,6% (2,89 т/га), хрестоцвітих (гірчиця) на 8,4 % (2,81 т/га). Препарат Aminomax сприяв покращенню фізичних та біохімічних показників зерна пшениці озимої після всіх попередників. За всіма показниками зерно відноситься до продовольчого з ДСТУ-3768:2004.