Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

Підживлення польових культур або формуємо урожай відповідально

Періоди розвитку озимих культур від появи сходів до припинення осінньої вегетації та від початку весняної вегетації до цвітіння є надзвичайно важливими для отримання максимальної врожайності. Застосування добрив, засобів захисту, морфорегуляторів та стимуляторів росту рослин у зазначені періоди є найбільш ефективними та рентабельними. У нинішньому сезоні більшість посівів озимого клину з гідністю витримали перший етап та, за словами експертів, мають кращий стан, ніж у попередньому році. Проте після зими, витративши значну частину цукрів на перезимівлю та втративши деяку частину листового апарату, озимі культури мають хворобливий вигляд, пригнічене живлення та ослаблений фотосинтез. Для максимально швидкого відновлення рослин після важких зимових умов необхідно розробити та застосувати стратегію підживлення озимих культур у весняному періоді, що дозволить максимально  розкрити потенціал урожайності озимих.

Видатний вчений агрохімік та фізіолог рослин Д.М. Прянішніков говорив: «Мало є професій, які б вимагали такої свободи мислення, такої ширини поглядів, такого великого різноманіття знань, як професія агронома». Підготовка кожного рішення, яке приймає агроном, являється процесом творчим. У тому числі це стосується і підживлення озимих культур. На початок відновлення вегетації слід розуміти у якому стані знаходяться посіви, оцінити ступінь пошкодження, встановити чого культури потребують та дати їм все від нас залежне. Загальної формули для всіх випадків немає, але спеціалісти компанії «ПЛАНТА ГРУПП», ексклюзивного імпортера в Україні спеціальних мікродобрив MERISTEM™, виходячи з особливостей фізіології культур, сформулювали ряд рекомендації щодо технології їх підживлення.

Подолання фізіологічного стресу та посилення фотосинтезу. Зазвичай після перезимівлі рослини, які тривалий час зазнавали стресових навантажень, виснажені та мають ослаблений імунітет. Для вирішення даної проблеми пропонуємо використовувати унікальний стимулятор та укорінювач VIGORTEM-S. При позакореневому підживленні та внесенні в ґрунт препарат посилює у рослин фотосинтез, інтенсивність наростання листової маси, сприяє активній регенерації та відновленню після морозів, потрави, пошкоджень шкідниками, опіків пестицидами та інших стресів.

Зріджені посіви озимої пшениці навесні
Зріджені посіви озимої пшениці навесні Вирівняна картина через 10 днів після застосування Вігортем-С 0,1 кг/га

Особливої антистресової дії ВІГОРТЕМУ-С на рослини у несприятливих умовах додає вміст у ньому сімнадцяти протеїногенних амінокислот L-ряду, підготовлених згідно запатентованій MERISTEM технології. Після застосування ВІГОРТЕМУ-С вони швидко запасаються рослинами у клітинному пулі вільних амінокислот, активно використовуються для синтезу білків та долучаються до інших життєво важливих процесів.

Ми рекомендуємо застосовувати препарат ВІГОРТЕМ-С на початкових етапах вегетації рослин у нормі 0,08 – 0,2 кг/га, залежно від конкретних умов.

Крім цього Вігортем-С блискуче себе показує при обробці насіння польових культур забезпечуючи їх швидке укорінення:

  • пшениця, ячмінь – 0,1-0,5 т/т насіння;
  • ріпак, соняшник – 0,5-2,0 кг/т;
  • горох – 0,2 кг/т;
  • соя, кукурудза – 0,3-1,5 кг/т.

Активація ферментних систем. Важливим аспектом у подоланні стресів будь-якого характеру є нормальне функціонування ферментних систем рослини. З цієї точки зору потужним антистресантом та біостимулятором являється препарат CTA STYMULANT-4. Крім комплексу природних фізіологічно-активних речовин ЦТА СТИМУЛЯНТ-4 збагачений хелатованими елементами – магнієм, цинком, залізом та марганцем, які є ключовими у активації багатьох ферментних систем. Даний препарат отриманий шляхом переробки Бурої водорості (Ascophyllium nodosum), а не хімічним синтезом. Тому він не являється «чужим» для рослинного організму та швидко ним поглинається і використовується на подолання негативних впливів. Достатня оптимальна норма застосування – 0,2-0,4 л/га.

Відновлення метаболічних процесів. Життя будь-якого організму – це постійний обмін речовин з цілого ряду хімічних та фізіологічних процесів. Всі рослини і особливо озимі культури, за період вегетації піддаються численним стресам, що пригнічують активність  обмінних процесів, сповільнюють перерозподіл та засвоєння поживних речовин, що в кінцевому результаті зменшує продуктивність сільськогосподарських культур. Тому відновлення нормального метаболізму рослин після будь-якого стресу є важливим завданням та обов’язковою складовою технології вирощування. Застосування для листового підживлення спеціальних іспанських добрив лінійки KAFOM успішно вирішують завдання відновлення весняної вегетації озимих. Базою формуляції цих добрив є елементи фосфор та калій, проте важливою відмінністю КАФОМів у порівнянні з подібними добривами для позакореневих підживлень, представлених на ринку, є те, що фосфор у КАФОМах перебуває у формі фосфіту, а не фосфату. Потрапляючи на листову поверхню, фосфор у фосфітній формі протягом кількох годин повністю проникає через кутикулу та поглинається рослиною, в той час коли фосфатні форми подібних добрив проникають в систему рослин протягом тижнів. Найменший дефіцит фосфору в рослині призводить, в першу чергу, до різкого пригнічення енергетичного метаболізму в рослинах, уповільнення протікання всіх біохімічних реакцій, у тому числі і порушення процесів фотосинтезу, листки змінюють свій колір з зеленого на антоціановий. Причиною такого ефекту є припинення синтезу хлорофілів та початок синтезу антоціанів, які активно транспортуються флоемою та виділяються корінням в ґрунт. Вони мають кислу реакцію і, потрапляючи до ґрунту, підкислюють субстрат у зоні кореня, забезпечуючи вивільнення фосфору з нерозчинних його ґрунтових форм у розчинні сполуки, доступні для поглинання кореневою системою рослин. Таким чином, рослина вимушено реагує на нестачу фосфору, спрямовуючи енергію не на синтез хлорофілів, активний розвиток та накопичення пластичних речовин, а на перебудову внутрішніх ферментних систем з метою забезпечення себе фосфором з ґрунту. Застосування КАФОМів для коригування фосфорного живлення особливо ефективне на початкових етапах розвитку рослин, коли температура ґрунту часто знижується до рівня нижчого 15 ⁰С, а коренева система рослини ще не набула належної потужності. Крім фосфору КАФОМи, залежно від виду, містять цинк, марганець, мідь, калій, магній, кальцій.

Залежно від потреби та культури, КАФОМ рекомендовано вносити у нормі 1,0 – 1,5 л/га, для цукрових буряків – 1,5-2,5 л/га.

Стійкість до грибкових патогенів. Неабияке значення для рослинництва має також яскраво виражений фунгіцидний ефект при застосуванні КАФОМів. Науково доведено, що застосування КАФОМів різко збільшує кількість фітоалексинів у рослинних клітинах, а вони є природним захистом рослин від грибних патогенів. Що стосується ооміцетів, то на них КАФОМи мають пряму фунгіцидну дію. Ці препарати повністю зупиняють або значно пригнічують розвиток міцелію паразита завдяки властивості фосфіту блокувати синтез молекули АТФ у клітинах даного виду грибів, при цьому не впливаючи на синтез молекули адезинтрифосфата в клітинах вищих організмів, у том числі і рослин. КАФОМи ефективні не лише при позакореневих підживленнях, а також і при обробці насіння із нормою застосування – 1,0-1,2 л/т.

Озимий ріпак. ТОВ АФ «Колос» (Царичанський р-н). Технологія підживлення від «ПЛАНТА ГРУПП» забезпечила прибавку 3 ц/га у порівнянні з традиційною технологією господарства

Підвищення фертильності пилку. Ні для кого не секрет, що достатнє забезпечення бором має неабияке значення для запліднення квіток (ріпак озимий та ярий, соняшник, соя, горох, т.і.). І хоча бор досить поширений елемент, але у ґрунті він міститься зазвичай у недоступній формі для кореневої системи рослини. Тому дедалі більшої актуальності набирають борні підживлення сільськогосподарських культур. Особливо чутливим до нестачі бору є озимий ріпак, який потребує цього елементу ще восени для підвищення морозостійкості. Навесні ж дефіцит бору перешкоджає заплідненню квіток, як результат, зменшується кількість стручків і зерен в них, знижується олійність.

З метою попередження стерильності пилку та підвищенню продуктивності цвітіння сільськогосподарських культур ми пропонуємо препарат ETABORO. Також цей високоякісний коректор нестачі бору для листових підживлень зареєстрований для використання у органічному землеробстві. Бор в препараті знаходиться у формі етаноламіну. У залежності від культури та потреби норма застосування становить 0,5 – 1,0 л/га.

Покращення якості врожаю. За допомогою правильного підживлення сільськогосподарських культур ми можемо підвищувати не тільки кількісні, а і якісні показники урожаю (клейковина, білок, натура, маса 1000 зерен тощо). У минулому році на Одеській Державній сільськогосподарській дослідній станції НААН України науковцями були закладені досліди по використанню мікродобрива AMINOMAX N. Застосовували препарат згідно рекомендацій у нормі 1 л/га у фази колосіння та молочна стиглість. Отримали наступні результати:

Показники

Контроль (без обробітку)

АМІНОМАКС N

маса 1000 зерен, г

35,85

39,35

натура, г/л

770,9

836,2

скловидність, %

52,5

58,4

масова частка сирої клейковини, %

13,2

18,3

клейковина, ум.од.

70,9

85,6

білок, %

10,5

12,5

АМІНОМАКС має амінограму, що містить повний комплекс амінокислот. Застосовуючи амінокислоти для підживлення рослин, ми робимо їх міцнішими. Рослини відразу можуть використовувати такі амінокислоти для білкового синтезу. Важливо відмітити, що саме вільні амінокислоти допомагають рослинам зберегти енергію. Якщо ж рослина отримає не протеїногенні амінокислоти, то вона буде вимушена витрачати енергію АТФ для їх гідролізу і наступної перебудови у структурні для подальшого власного синтезу білків.

Ми живемо в часи, коли застосування лише макродобрив є недостатнім для отримання гідного врожаю. Мало того, для засвоєння рослиною основних добрив повною мірою потрібне обов’язкове застосування мікроелементів. Саме тому продукти MERISTEM містять у своєму складі мікроелементи у значній кількості залежно від виду під конкретні умови та потреби культур.

Використання в технологіях вирощування продуктів торгової марки MERISTEM є ефективним засобом впливу на культури. Вони роблять рослини сильнішими, сприяють підвищенню їх опору несприятливим факторам зовнішнього середовища, посилюють ефективність використання рослинами основних добрив, покращують якість та збільшують врожайність сільськогосподарських культур.