Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

Готові рішення у живленні озимих культур в осінній період від компанії Meristem

Озимі зернові на час припинення осінньої вегетації повинні синтезувати та накопичити для виживання у зимовий період достатню кількість цукрів, сформувати первинну та вторинну кореневі системи, мати розвинені 2-3 продуктивні стебла при помірно розвиненій листовій масі.

Особливістю ж фізіології озимого ріпаку, у порівнянні з озимими злаковими, є формування ним генеративних органів у осінній період. Саме тому на час настання зимового анабіозу ця культура має не тільки накопичити достатню для перезимівлі кількість вуглеводів та утворити кореневу систему з діаметром кореневої шийки у межах 1 см, але і сформувати 8-10 повноцінно розвинених справжніх листків із закладеними у їх пазухах майбутніми гілками. Рослини мають бути не перерослими з максимально допустимою висотою точки росту від рівня поверхні ґрунту не вищою 2 см, та вільними від хвороб. Правильний обробіток ґрунту, вибір препаратів для передпосівної обробки насіння, комплекс інших агротехнічних заходів дає можливість отримати здорові рослини на період посів-сходи, що є основою майбутньої продуктивності озимих. Останні декілька років у багатьох регіонах держави погодно-кліматичні умови є далекими від оптимальних. Занепокоєння викликають також загальний фіто-санітарний стан сівозмін, якість підготовки ґрунту, баланс елементів живлення у ґрунтовому розчині та інші чинники пов’язані з умовами вегетації та особливо початковими етапами розвитку озимих культур. Значна частина фунгіцидних протруйників, які широко використовуються у господарствах, мають виражену фітотоксичність, що також погіршує умови проростання насіння та розвитку рослин.

У такій ситуації на допомогу агротехнологам ми пропонуємо сучасні прогресивні препарати від виробника QuimicasMeristem (Іспанія), які дозволяють виправити становище, допомогти рослинам активно протистояти несприятливим факторам різного походження, починаючи з обробки насіння.

Передпосівна обробка насіння озимих препаратами Вігортем-С (зернові - 0,1-0,5 кг/т; ріпак - 0,5-2,0 кг/т) та Кафом (1,0-2,0 л/т) у бакових сумішах з класичними протруйниками нівелює вплив негативних факторів, оптимізує живлення рослини локально у зоні проростка, підвищує імунітет, сприяє накопиченню цукрів та оптимальному протіканню метаболічних процесів початкового періоду розвитку культур.вигортем

Потужний оздоровлюючий ефект зазначених препаратів на рослини проявляється завдяки поєднанню у препаратах від компанії Meristem комплексу фізіологічно-активних речовин, гуматів та елементів живлення в оптимальному їх балансі.

До складу препарату Вігортем-С входять гумати особливого складу з високим вмістом низькомолекулярних хіноїдних груп. Такі гумати є рекордсменами по ефективності дії, вони оптимізують процеси енергетичного обміну в рослинних клітинах, сприяють збільшенню енергії проростання насіння та витривалості проростка. Слід відмітити, що Вігортем-С у своєму складі також містить до 15% фізіологічно активних речовин, отриманих екстрагуванням бурих водоростей, до 6% вдало підібраного комплексу амінокислот та збалансований комплекс елементів живлення, необхідних для початкового розвитку рослини. У залежності від умов застосування та особливостей культури норма використання препарату Вігортем-С при протруюванні насіння знаходиться у межах 0,1 – 2,0 кг/т.

Протягом останніх років заслуженої популярності серед агрономів набули добрива з фунгіцидними властивостями Кафом. Особливістю іспанських добрив Кафом є наявність у їх складі фосфору у формі фосфітів, які на відміну від фосфатів дуже рухливі і тому швидко проникають в рослини через листову поверхню при некореневому внесенні. Кафоми живлять та імунізують рослини у відношенні широкого спектру захворювань рослин, мають пряму фунгіцидну дію на патогени з класу ооміцетів. Важливою особливістю Кафомів для озимих культур є те, що вони пригнічують пітингові інфекції. Пітинг - це паразити на кореневій системі рослин, які ще є і воротами для проникнення у тканину кореня кореневих гнилей. На озимому ріпаку Кафоми зупиняють розвиток пероноспорозу.

Для коригування мінерального живлення, підвищення зимостійкості озимих культур та посилення їх енергетичного ресурсу в осінній період рекомендуємо проводити позакореневі підживлення препаратами Мерістем.

Використання Кафомів (1,0-1,5 л/га), Вігортему-С (01,-0,3 кг/га), СТА Стимулянту-4 (0,2-0,4 л/га) та Етаборо (0,5-1,0 л/га) для позакореневих підживлень у осінніх технологіях догляду за озиминою значно посилює рослини. Такі підживлення набувають особливої ваги у несприятливих погодно-кліматичних умовах, коли технологічним втручанням можна оптимізувати розвиток озимих до настання зимового спокою, що є основою формування майбутнього врожаю.

Оскільки озимий ріпак формує генеративні органи у осінній період, то, починаючи від посіву, рослини повинні мати належне живлення, захист від хвороб, шкідників та бур’янів. Нажаль ми не маємо впливу на погодно-кліматичні умови, зволоження та режими температур, які надзвичайно важливі для закладки майбутнього врожаю. Тому саме в цей період розвитку озимого ріпаку для нівелювання стресів, посилення фотосинтезу, зняття загального пестицидного навантаження на рослини, велике значення має позакореневе внесення антистресантів Вігортем-С або СТА Стимулянту-4. Дані препарати можна вносити як окремо, так і в бакових сумішах разом з морфо-регуляторами та інсектицидами. Приблизно за місяць до припинення осінньої вегетації озимого ріпаку для посилення накопичення рослинами вуглеводів є доцільним позакореневе внесення Етаборо – препарату, що містить бор у нетоксичній для рослини органічній формі, рекомендується також внесення Вігортему-С. Бор, застосований у цей період, посилює транспорт цукрів з листя до кореневої шийки і цим значно підвищує зимостійкість рослин. Вігортем-С зі свого боку значно посилює продуктивність фотосинтезу.

Дещо відмінною буде технологія застосування препаратів від компанії Meristem на слаборозвинених посівах озимого ріпаку. На таких площах з метою прискорення наростання вегетативної маси варто використовувати, як основний рушій технології, препарат Кафом Zn у баковій суміші з Вігортем-Сабо СТА Стимулянт-4 на фоні одночасного або наступного застосування фунгіцидних морфо-регуляторів.

З метою посилення перебігу енергетичних процесів та фотосинтезу і, як наслідок, прискорення кущення та формування вторинної кореневої системи озимих злаків, Кафом Zn та препарат Вігортем-С в осінній період доцільно вносити на етапі кущення, проте, якщо цього потребують умови розвитку рослин, зазначені препарати можна починати вносити від 3х – 4х листків культури.

Використання в технологіях вирощування продуктів торгової марки MERISTEM є ефективним засобом впливу на культури. Вони роблять рослини сильнішими, сприяють підвищенню їх опору несприятливим факторам зовнішнього середовища, посилюють ефективність використання рослинами основних добрив, покращують якість та збільшують врожайність сільськогосподарських культур. 

MERISTEM– це продукція, яку варто обирати

ПЛАНТА ГРУПП – це команда, якій можна довіряти