Эксперты в питании растений
Рус/Укр
Новости и события

Важные микроэлементы для зерновых культур

Нові підходи до вирощування агрокультур та заздалегідь спланований догляд за посівами дозволяють підвищувати врожайність зернових культур. Своєчасне задоволення реальних потреб рослин у мінеральному живленні з урахуванням природно-кліматичних умов та періодів росту та розвитку зберігають генетичний потенціал врожайності сільськогосподарських культур.

Кількість доступних для рослин поживних речовин у певний вегетаційний період є важливим аспектом коригування мінерального живлення. Використання оптимально збалансованого співвідношення макро- та мікроелементів максимально розкриває біологічний потенціал високоврожайних сортів та гібридів, що забезпечує економічну ефективність застосування добрив та ЗЗР. До того ж не забуваймо, що оптимізація живлення мікроелементами має прямий вплив на засвоєння рослинами макроелементів, тобто зберігає ефективність основного удобрення.

Отже, для оптимізації мінерального живлення (у т.ч. і азотного) є обов'язкове використання в системі удобрення не тільки ґрунтового, а й позакореневого удобрення. Звертаємо увагу, позакореневе живлення ні в якому разі не заміняє основне удобрення, але виступає в якості додаткового способу живлення та цілеспрямованого засобу впливу на фізіологічні процеси в рослині. Крім того, позакореневе живлення має певні переваги порівняно з ґрунтовим внесенням:

 • надходження елементів живлення безпосередньо в органи рослин, де проходить первинне утворення органічної речовини;
 • ефективний та мобільний агротехнічний прийом;
 • уникнення складних процесів перетворення у ґрунті та сорбції.

Інколи аграрії вважають використання позакореневого підживлення другорядним та, враховуючи досить малі кількості, не обов'язковим агрозаходом. Але нестача мікроелементів спричиняє зниження опірності рослин хворобам та суттєво зменшує врожайність. Звертаємо Вашу увагу, що момент, коли уже з'явились візуальні ознаки дефіциту, є індикатором того, що шкоду уже завдано і подолати її наслідки практично неможливо.

Нижче розглянемо критично важливі мікроелементи та значення від їх внесення, а також не внесення, на зернові культури.

Озима пшениця

Баланс мікроелементів у плануванні живлення при вирощуванні озимої пшениці відіграє ключову роль після оптимальних строків сівби, достатньої кількості вологи і рухомих поживних речовин у ґрунті. Саме витриманий баланс мікроелементів зумовлює появу дружніх сходів та розвиток потужної кореневої системи. Проте мікроелементи потрібні рослинам не тільки на початкових фазах розвитках, а і протягом всієї вегетації.

Для озимої пшениці після NPK важливе значення мають цинк (Zn), марганець (Mn) та мідь (Cu).

Цинк являється активатором ферментних систем та провокатором синтезу природного ауксину, бере участь у багатьох фізіологічних процесах, а саме - синтезі амінокислот і хлорофілу, фотосинтезі, обміні фітогормону ауксину, обміні вуглеводів та окисно-відновних процесах. Цинк підвищує стресостійкість рослин до погодніх умов, оскільки сприяє стабілізації дихальних процесів. Робить рослини менш уразливими до хвороб.

Марганець є активним учасником у процесах дихання, фотосинтезу, азотного обміну, синтезу вуглеводів та білків. Він являється активатором окисно-відновних процесів у рослині. Марганець є окисником та відновником сполук азоту. Регулює процеси утворення ростових гормонів та засвоєння заліза, що має прямий вплив на ефективність формування хлорофілу.

Марганець покращує зимостійкість озимих культур, так як сприяє збільшенню вмісту цукрів у листках. Озима пшениця потребує марганцю на початку вегетації. Найкраще він засвоюється у фази між початком кущення та колосіння.

Мідь сприяє ефективнішому засвоєнню азоту. Вона являється складовою частиною багатьох ферментів. Мідь сприяє активнішому перебігу вуглеводного та білкового обміну. Бере участь у процесах фотосинтезу і синтезу білків. Мідь допомагає уникнути вилягання, робить рослини більш жаро- та посухостійкими, підвищує імунітет до бактеріальних та грибкових хвороб. Озима пшениця найактивніше поглинає мідь у фази кущення-колосіння.

У таблиці нижче наводимо перелік ознак та причин дефіцитів мікроелементів при вирощуванні озимої пшениці.

Елементи Ознаки дефіциту Причини дефіциту
Цинк (Zn)
 • затримка росту і розвитку
 • жовтий або оранжевий колір рослин на початкових фазах розвитку
 • блідо-жовті смуги на листках паралельно прожилкам
 • холодний і вологий ґрунт
 • завищені норми фосфорного живлення
 • висока кислотність ґрунту
Марганець (Mn)
 • вигляд поля плямистий та неоднорідний
 • слабкий розвиток рослин
 • жовті полоси та коричневі плями на листках
 • холодна волога погода
 • високий вміст гумусу в ґрунті
 • погана структура ґрунту
 • високий рівень кислотності ґрунту
Мідь (Cu)
 • рослини відстають у рості
 • втрачає форму, жовтіє і сохне верхівка колосу
 • верхні частини молодих листків засихають та скручуються
 • старі листки залишаються зеленими
 • застосування високих доз азоту
 • вапнякові або піщані ґрунти
 • високий вміст гумусу в ґрунті

 

Кукурудза

Кукурудза має розвиненішу та потужнішу кореневу систему на відміну від пшениці, а тому здатна поглинати поживні речовини з глибших шарів ґрунту. Але вона теж не може забезпечити себе самостійно в повній мірі необхідними елементами живлення. 

Для кукурудзи крім NPK критично важливими є цинк (Zn), марганець (Mn), магній (Mg), мідь (Cu) та залізо (Fe).

Цинк являється одним з найважливіших мікроелементів при вирощуванні кукурудзи. Цей елемент посилює синтез цукрів і крохмалю, сприяє збільшенню загального вмісту вуглеводів, білкових речовин, аскорбінової кислоти і хлорофілу, підвищує посухо-, жаро- і холодостійкість рослин, особливо актуально на ранніх фазах розвитку у період приморозків. Також цинк бере участь в азотному обміні. Дефіцит цинку призводить до значного накопичення розчинних азотних сполук – амінів і амінокислот, що порушує синтез білків. Цинк впливає на поділ клітин, формування мітохондрій, прискорює проходження біосинтезу білка, виступає компонентом 40 дихальних ферментів. Впливає на процеси живлення та транспортування речовин, на проникність мембран, прискорює темпи росту і розвитку, посилює процеси в репродуктивних органах, підвищує стійкість до захворювань рослин. Цинк необхідний для нормальної диференціації конусу наростання і закладання репродуктивних органів.

Позакореневе підживлення цинковмісними добривами найкращий ефект мають на початкових фазах розвитку та до появи візуальних ознак дефіциту.

Марганець - один з ключових елементів активації ферментативних систем та фотосинтезу. Впливає на метаболізм рослин шляхом активації деяких ферментів та впливу на процес відновлення нітратів.

Магній - головний елемент фотосинтезу, так як є складовою частиною хлорофілу. Бере участь у синтезі білків та амінокислот. Період найбільшої потреби у цьому елементі - зав'язування та формування зерна. Дефіцит магнію має негативний вплив на процеси цвітіння та запилення, а, отже, впливає на формування початків та їх озерненість.

Мідь являється активатором окисно-відновних процесів, що має позитивний вплив на вміст білка та цукрів у зерні. Бере участь 

у синтезі лігніну в стінках клітин. Мідь стабілізує хлорофіл, оберігаючи його від руйнування. Бере участь у процесі фіксації азоту рослинами, 

підвищує стійкість до вилягання. Так як мідь впливає на синтез білків у рослинах, які забезпечують здатність рослинних тканин утримувати воду, то можна стверджувати, що мідь як добриво додає рослинам засухо- та морозостійкості і захисту від бактеріальних хвороб. Також мідь сприяє активнішому продукуванню зерна.

Залізо являється каталізатором, що сприяє синтезу хлорофілів та діє у якості транспортувальника кисню, що позитивно впливає на утворення окремих дихальних ферментних систем.

У таблиці нижче наводимо перелік ознак та причин дефіцитів мікроелементів при вирощуванні кукурудзи.

Елементи Ознаки дефіциту Причини дефіциту
Цинк (Zn)
 • блідо-жовті смуги на молодих листках
 • у разі сильної недостачі листки стають червоними
 • знижується озерненість
 • холодна і волога погода
 • внесення понаднормових доз фосфору
 • високий уміст гумусу в ґрунті
Марганець (Mn)
 • блідо-жовтий колір листків
 • на старих листках міжжилковий хлороз
 • некроз на верхівках старих листків та по краях
 • форма листків хвиляста
 • холодна і волога погода
 • погано структуровані та рихлі ґрунти
 • висока кислотність ґрунту
 • вапнування
 • піщані ґрунти
Магній (Mg)
 • червоне або коричневе забарвлення листків
 • нерівномірний жовтий колір між жилками на старих листках
 • відмирання листків
 • холодна і волога погода
 • кислі ґрунти
 • піщані ґрунти
 • високий вміст калію у ґрунті
Мідь (Cu)
 • краї листків засихають
 • бліде забарвлення листків
 • значне уповільнення в рості
 • верхівки молодих листків відчутно нахиляються
 • рекультивовані ґрунти
 • застосування підвищених доз азоту
 • підвищений вміст кальцію в ґрунті
 • високий вміст органічної речовини
Залізо (Fe)
 • хлороз між жилками на молодих листках
 • зниження товарного врожаю
 • погано дреновані ґрунти
 • підвищена кислотність ґрунту
 • високий вміст міді та кальцію у ґрунті


Отже, коригувати живлення зернових культур з урахуванням критично важливих мікроелементів є доцільним агрозаходом. Але слід пам'ятати, що позакореневе живлення ні в якому разі не заміняє основне удобрення. Воно має використовуватись в якості додаткового способу живлення та цілеспрямованого засобу впливу на фізіологічні процеси в рослині. 

У портфелі нашої компанії є лінійка спеціальних мікродобрив Кафом - унікальні рідкі добрива на основі фосфітів калію, магнію та цинку, з прямим фунгіцидним ефектом на патогени класу ооміцетів та опосередкованою дією шляхом посилення імунітету рослин на патогени з інших класів. Крім фосфору у формі фосфіту, залежно від виду добрива Кафоми містять цинк, марганець, мідь, калій, магній, кальцій.