Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

Альтернативні рішення для оптимізації азотного живлення від ТМ MERISTEM

Останнім часом ріст цін на мінеральні добрива шокує. Будь-який елемент живлення не може компенсувати в повній мірі нестачу будь-якого іншого, тому маємо шукати шляхи оптимізації, коригуючи об’єми відносно балансу елементів живлення. Азот відіграє надважливу роль у фізіологічних процесах рослин. Він входить до складу білків, нуклеїнових кислот, нуклеопротеїдів, ферментів, алкалоїдів та інших органічних сполук. Крім того саме азот є найважливішою складовою хлорофілу, тому фотосинтез без нього просто неможливий, а, отже, і отримання врожаю.

В умовах дефіциту та здорощання азотних добрив аграріям варто звернути увагу на пошук альтернативних шляхів зменшення норм їх використання. Тому для оптимізації азотного живлення і при цьому не нанести збиток ґрунтам науковці Інституту живлення рослин рекомендують для зменшення норми мінеральних добрив застосовувати у технологіях вирощування:

  • Гумати та фульвати;
  • Біостимулятори;
  • Препарати на основі амінокислот.

Застосування гуматів та фульватів покращує проникність клітин кореня, швидкість та ефективність фотосинтезу, активність ферментних систем та переміщення поживних речовин по рослині. Науковцями доведено, що використання гуматів посилює азотний, калійний та вуглеводний обміни.

За допомогою біостимуляторів можна частково покрити потреби рослини в азоті, а саме у тому, який використовується для синтезу амінокислот та побудови білків. Крім цього біостимулятори підвищують інтенсивність дихання та фотосинтезу, посилюють фосфорний та білковий обмін в рослинах.

Кожна амінокислота відіграє свою роль у фізіологічних процесах життєдіяльності рослин. Тобто це не тільки компоненти білків. Вони беруть участь у регуляції росту та розвитку рослин, синтезі ферментів, нуклеїнових кислот, вуглеводів, фітогормонів та сполук, необхідних для рослинного організму. Амінокислоти здатні забезпечувати нормальне функціонування систем та органів рослини в несприятливих умовах зовнішнього середовища.

Компанія ПЛАНТА ГРУПП має в своєму портфелі спеціальні добрива ТМ MERISTEM:

  • VIGORTEM S – унікальний біостимулятор розвитку кореневої системи;
  • CTA STYMULANT-4 – надпотужний біостимулятор та антистресант;
  • Лінійка STIMAX – біостимулятори направленої дії для основних критичних фаз розвитку.
  • Лінійка AMINOMAX – препарати на основі амінокислот рослинного походження.

VIGORTEM S – сухий продукт з високим вмістом солей гумінових та фульвових кислот, амінокислот, елементів живлення та комплексом інших фізіологічно-активних речовин (цитокінінів, гіберелінів, ауксинів, полісахаридів, вітамінів) отриманих методом екстрагування бурих водоростей. Завдяки особливому складу препарат Vigortem S є унікальним стимулятором, що не має аналогів в Україні. 

Vigortem S може застосовуватися:

  • для обробки насіння;
  • позакореневого обприскування;
  • кореневого живлення.

Найвища ефективність його застосування зафіксована на початкових етапах розвитку рослин. При обробці препаратом Vigortem S посівного матеріалу або розсади створюються оптимальні умови для проростання насіння, укорінення і початкового розвитку рослин. При позакореневому підживленні та внесенні препарату в ґрунт Vigortem S посилює фотосинтез, інтенсивність наростання листової маси, сприяє активній регенерації та відновленню листової поверхні рослин втраченої внаслідок морозів, потрави, пошкодження шкідниками, опіків пестицидами та інших стресів біотичного та абіотичного походження.

Даний препарат покращує розвиток кореневих систем рослин, прискорює ділення клітин та забезпечує стабільність їх гомеостазу, збільшує врожайність та показники якості. Відзначається також позитивна дія препарату на процеси, що протікають у ґрунтовому комплексі, а саме: підвищується доступність надходження поживних речовин у рослини з ґрунту та з добрив внесених у ґрунт, активується його мікрофлора, що в свою чергу покращує аерацію ґрунтового профілю, структуру ґрунту, сприяє накопиченню та зберіганню ґрунтової вологи доступної для рослин.

CTA STYMULANT-4 – рідке добриво на основі екстракту з бурих водоростей Ascophyllum nodosum, збагачене хелатованими мікро-елементами. Застосовується для позакореневого обприскування рослин. Таке добриво є дуже ефективним тому, що містить в своєму складі комплекс природних фізіологічно-активних речовин (цитокінінів, гіберелінів, ауксинів, полісахаридів, вітамінів) легко доступних для засвоєння рослинами при позакореневих обробітках. Крім того CTA Stymulant-4 забезпечує рослини елементами живлення, що надає додаткового потенціалу для активного розвитку рослин:

Магній, що входить до складу препарату є складовою частиною хлорофілу і тому незамінний у фотосинтезі. Він також є ключовим у активації багатьох ферментних систем.

Цинк необхідний для синтезу хлорофілів та вуглеводів, одночасно є природним фунгіцидом та попередником синтезу ауксинів, посилює стабільність ферментних систем та є структурним компонентом білків.

Марганець являється активатором ферментних систем, має важливе значення для синтезу лігніну, що забезпечує твердість та механічну стійкість клітинних стінок. Він також учасник у перетвореннях азоту, впливає на фотосинтез та розвиток кореневої системи.

Залізо є каталізатором, що сприяє синтезу хлорофілів та діє у якості  транспортувальника кисню, сприяючи утворенню окремих дихальних ферментних систем.

CTA Stymulant-4 допомагає рослинам у подоланні стресових ситуацій, викликаних посухою, надлишком вологи, недоліком освітленості, обробкою пестицидами і т. д. Препарат CTA Stymulant-4 природний продукт отриманий не хімічним синтезом, а переробкою водоростей. Він не є «чужим» для рослинного організму, тому сільськогосподарські культури дуже швидко його поглинають використовуючи у подальшому на подолання впливів негативних стресових факторів. Даний біостимулятор застосовується для швидкого та ефективного поліпшення вегетативного стану рослин, що постраждали внаслідок стресу, сприяє збільшенню врожайності та поліпшення якості врожаю.

Лінійка STIMAX – це унікальні та складні біостимулятори, які були ретельно розроблені, щоб забезпечити рослину поживними та фізіологічно-активними речовинами у відповідних фазах розвитку. Вміст кожного препарату STIMAX був досконало протестований для досягнення оптимального балансу в кінцевому результаті.

STIMAX SEEDS – біостимулятор для обробки насіння сільськогосподарських культур. STIMAX SEEDS містить речовини із сильним біоактивним потенціалом: амінокислоти, уронову кислоту, полісахариди, цитокініни, еліситори та стимулятори росту. STIMAX SEEDS активізує метаболічні процеси, які відбуваються у насінині, полегшує проростання та стимулює подальший розвиток коренів проростків. 

STIMAX FLOWER – біостимулятор, який містить екстракт морських водоростей Ascophyllum nodosum та поживні речовини. Завдяки своєму складу з високим вмістом фосфору, калію, компонентів, стимулюючих ріст рослин, і вмістом бору та молібдену цей препарат активізує метаболічні процеси в рослині. Баланс фітогормонів та поживних речовин у STIMAX FLOWER активізує обмінні процеси рослини, покращує їх розвиток і активує ферменти, що відповідають за цвітіння та зав’язування плодів. STIMAX FLOWER стимулює живлення та запилення сільськогосподарських культур, ранню появу пилку та збільшує тривалість цвітіння, сприяє подальшому розвитку плодів. Стимулює синтез гормонів в рослині, що призводить до збільшення кількості зав’язі, збільшення плодів та їх маси. 

STIMAX PLUS – біостимулятор зав’язування та укрупнення плодів для всіх сільськогосподарських культур. Ефективність STIMAX PLUS зумовлена вмістом амінокислот та екстрактом морських водоростей Ascophyllum nodosum, NPK та мікроелементів. Синергія цих речовин забезпечує потужну біостимулюючу дію. Застосування STIMAX PLUS робить плоди більш однорідними та рівномірного забарвлення, а також підвищує вміст білків і цукрів, тим самим покращуючи аромат та лежкість плодів. STIMAX PLUS – висококонцентрований продукт, тому норма застосування складає лише 30-50 мл/100 л води для позакореневого живлення або 1-2 л/га при фертигації.

STIMAX FRUIT – біостимулятор, який швидко засвоюється культурами та впливає на ріст плодів. Застосування STIMAX FRUIT забезпечує збалансоване надходження азоту, фосфору та калію разом із залізом, марганцем та цинком. Ці поживні елементи необхідні культурам у подальших фазах розвитку плодів. Для забезпечення оптимального розвитку STIMAX FRUIT також містить екстракт морських водоростей Ascophyllum nodosum, який забезпечує культури цитокінінами та гіберелінами поряд з іншими стимулюючими ріст факторами, і вільні амінокислоти для забезпечення плодів достатньою енергією протягом росту. STIMAX FRUIT можна застосувати під час активного росту та дозрівання плодів як для позакореневого підживлення , так і для фертигації.

Лінійка AMINOMAX має високий вміст амінокислот, збагачений додатковим мінеральним азотом. Це прості в поглинанні продукти, які ефективно активують метаболізм рослини в період активного росту, цвітіння та плодоношення. Препарат представлений двома формуляціями – Aminomax N та Aminomax Са. Продукт має повну амінограму, що забезпечує більш широкий спектр дії. Препарати з лінійки використовуються, як для покращення якості продукції, так і для посилення стійкості рослин в критичні фази за екстремальних умов: низькі температури, холодні вітри, посуха, збіднені ґрунти, пестицидний стрес тощо.

Отже, звичайно ж, ми не можемо відмовитися від застосування азотних добрив. Але цілком можливо зменшити норми їх застосування шляхом введення в технології вирощування сільськогосподарських культур наведені вище препарати і при цьому не втрачати у врожайності. Головне правильно підібрати відповідний препарат у залежності від культури, її фази розвитку, погодніх умов тощо. Для цього Ви завжди можете звернутись за консультаціями до наших регіональних представників, контакти яких можна знайти тут.