Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

Амінокислоти як складова у технологіях вирощування сільськогосподарських культур

Амінокислоти – це органічні сполуки природного походження, "фундамент" у побудові білка, носії елементів живлення для рослин. Сировиною для отримання амінокислот, які використовуються у препаратах TM Meristem, слугують рослинні білки. Вони дозволяють рослинам істотно економити власні енергоресурси.

Науковцями встановлено, що стрес відбивається як на морфології рослин, так і на її амінокислотному стані, що зрештою впливає на процеси синтезу білків. Доведено, що рослини краще реагують на α-амінокислоти оптикоактивної L-конфігурації (оперативніше і повноцінніше їх засвоюють, сприймають як «рідних»), незволікаючи включають їх в свій метаболізм. D-ізомери, навпаки, не тільки не несуть користь рослинам (не засвоюються), а й здатні здійснювати токсичний вплив.

Амінокислоти у рослинних організмах з’являються в процесі фотосинтезу, а потім беруть участь у великій кількості біохімічних реакцій. Вони – будівельний матеріал для рослинних клітин. Рослини здатні синтезувати самі в достатніх кількостях потрібні амінокислоти. Але це характерно для оптимальних умов розвитку. Якщо ж рослини постраждали від стресових чинників, то порушуються всі фізіологічні процеси. Накопичується багато вільних амінокислот, які не формують пептиди і протеїни, а це ті сполуки, функція яких здійснювати захист рослинного організму та брати участь у метаболічних процесах. Тому виникає потреба додаткового амінокислотного живлення для запуску внутрішніх обмінних реакцій, стимуляції метаболізму, не здійснюючи зайві витрати внутрішнього потенціалу на реалізацію синтезу. До того ж внесені амінокислоти не просто активізують необхідні фітогормони, а задають їм правильний напрямок (у ті ділянки рослин, які потребують їхньої допомоги). 

Найбільш доцільним буде застосування амінокислот у випадках:

 • надмірно високі або/та низькі температури повітря (посухи і заморозки);
 • занадто багато/мало світла;
 • відхилена від норми вологість (підвищена/знижена);
 • дія пестицидів на культурну рослину;
 • ураження шкідниками;
 • хвороби культури;
 • незбалансований склад ґрунту.

Всі ці умови негативно впливають на рослини та можуть спровокувати стрес, який зупиняє/уповільнює обмінні процеси, провокує розвиток хлорозів, некрозів, а це в свою чергу загрожує втратою врожаю на 5-70%.

Стресовий механізм відбувається шляхом руйнування білково-синтетичної структури – білки перетворюються в амоній, який стає токсичним і провокує синтез етилену – головного фітогормону старіння. Найбільш негативно стреси впливають на молоді рослини, які знаходяться в активній фазі вегетації. У випадку стресу запускається репродуктивна фаза, всі внутрішні ресурси змінюють напрямок на побудову плодів.

Позитивні ефекти застосування амінокислот:

 • нормалізація внутрішнього азотообміну;
 • протистояння негативним факторам;
 • підтримка балансу гормонального фону;
 • поліпшення фотосинтезу;
 • підвищення життєстійкості;
 • сприяння прискореному відновленню після перебування в несприятливих умовах;
 • підвищення імунітету.

Амінокислоти відмінно розчиняться у воді, тому легко проникають всередину рослинних клітин. Рослини, які отримують амінокислоти ззовні, не витрачають енергію на їх засвоєння, а навпаки акумулюють її, що є найкращим інструментом для боротьби зі стресовими ситуаціями. До того ж амінокислоти абсолютно нетоксичні для всіх культур.

Функціональні дії амінокислот

 

Аланін - стимулює синтез хлорофілу; регулює відкривання-закривання продихів; оптимізує водообмін; посилює холодостійкість; підвищує стійкість рослин до посухи, суховіїв.

Аргінін - складова білків; бере участь у формуванні заряду білкової молекули; стимулює синтез хлорофілу, алкалоїдів та гормонів, які відповідають за цвітіння і плодоношення;стимулює розвиток кореневої системи; посилює холодостійкість; підвищує стійкість рослин до «засолення».

Аспарагінова кислота - стимулює проростання насіння; сировина для ізолейцину і лізину, метіоніну, нуклеотидів, треоніну; джерело органічного азоту; бере участь у формуванні заряду білкової молекули.

Валін - попередник синтезу ауксину; підвищує життєздатність пилку; посилює формування насіння та смакові властивості плодів; формує стійкість рослин до посухи, суховіїв.

Гістидин - складова білків; бере участь у формуванні заряду білкової молекули; регулює відкривання-закривання продихів та водообмін; покращує дозрівання плодів; має властивості хелатора.

Гліцин - сприяє росту тканин, синтезу хлорофілу, вітамінів, цитохромів (транспортери електронів в процесах внутріклітинного дихання, фотосинтезу, фосфо-рилювання тощо); покращує смак плодів.

Глутамінова кислота - складова білку; стимулює проростання насіння, ростові процеси, синтез хлорофілу; активатор механізмів протистояння патогенам; покращує запилення.

Ізолейцин - стимулює проростання пилку; підвищує посухостійкість та стійкість до засолення.

Лейцин - осмотичний протектант, який підвищує стійкість до посухи і засолення; допомагає пилку оперативніше проростати.

Лізин - стимулює проростання насіння та синтез хлорофілу; бере участь у формуванні заряду білкової молекули; покращує процеси запилення та зав’язування плодів; підвищує стійкість рослин до посухи та суховіїв.

Метіонін - стимулює проростання насіння; посилює ріст коренів; попередник гормонів росту; оптимізує водообмін; регулює відкривання-закривання продихів; регулює утворення етилену; посилює процеси запилення та зав’язування плодів.

Пролін - учасник синтезу хлорофілу водообміну та газообміну; покращує генеративний розвиток; зміцнює стінки рослинних клітин; підвищується фертильність пилку; поліпшуються запилення та формування плодів; підвищує стресостійкість та бореться з наслідками стресів.

Серин - осмотичний протектант, покращує жаро- і посухостійкість; підвищує толерантність до сольового стресу.

Таурин - сприяє стійкості до посухи та сольового стресу.

Тирозин - входить до складу білків; бере участь у проростанні пилку; сприяє жаростійкості та толерантності до сольового стресу.

Треонін - визначає гідрофільність білків; регулює роботу листових продихів в умовах жаркої погоди.

Триптофан - матеріал для синтезу гормонів росту (ауксинів).

Фенілаланін - бере участь у синтезі гумінових кислот, процесі запилення, синтезі лігніну для підсилення стінок клітин; активізує проростання насіння та процеси запилення.

Спеціальні добрива MERISTEM, які містять у своєму складі амінокислоти