Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Новини та події

Взаємодія елементів живлення

Збалансованість хімічного складу являється однією з умов нормального функціонування будь-якого живого організму, у тому числі і рослинного. Взаємодія між хімічними елементами у рослині може відбуватися по принципах антагонізму або синергізму. Незбалансовані реакції у рослинному організмі можуть призводити до стресів, що в свою чергу часто викликає загибель.

Антагонізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів менша суми дії цих елементів по одинці. Простими словами - це явище, коли надлишок одного елемента блокує доступність іншого або зв'язує його в недоступну форму.

Синергізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів перевищує суми дії цих елементів по одинці. Тобто за умови присутності одного елемента інші краще та швидше засвоюються.

Електронна будова атомів та іонів елементів визначають можливість явищ антагонізму та синергізму. Схожість у будові двох або більше елементів дозволяє заміщати їм один одного у біохімічних системах, що і призводить до антагонізму у взаємодії цих елементів.

Крім цього виділяють ще третю групу, до якої входять елементи, що блокують один одного. Внесення таким елементів є неефективним, оскільки рослинний організм засвоїть тільки один з них.

Фізіологічні процеси у рослині дуже складні, тому грань між синергізмом та антагонізмом досить відносна. Інколи такі процеси проявляються у метаболізмі більш як двох елементів. Антагонізм більш характерний для взаємодії між мікро- та макроелементами. Мікроелементи ж між собою зазвичай нейтральні та не впливають на засвоєння один одного.

Ще варто звернути увагу на той факт, що явища антагонізму та синергізму поживних речовин є особливо критичними для рослин в умовах дефіциту цих елементів у ґрунті.