Эксперты в питании растений
Рус/Укр

Новости и события

Підвищення ефективності десикації
2022-07-19

Десикація з кожним роком стає невід'ємним елементом у вирощуванні зернових та технічних культур. Використання десикантів дозволяє проводити збирання в оптимальні строки, запобігти втратам урожаю (висипання насіння), уникнути витрат на досушування насіння, зберегти якість врожаю шляхом пригнічення хвороб. Крім того зменшується навантаження на комбайн, економніше використовується дизельне паливо, поле очищається від бур'янів. Для десикації в основному використовують препарати з діючими речовинами дикват або гліфосат. Диквати - це речовини контактної дії, тобто сушать рослину в місці попадання і не потрапляють на корені. Дія препарату займає 3-4 дні. Дикват зберігає і підв...

Кафом Mg контролює  Phytophtora  infestans на картоплі
2022-06-21

Кафом Mg – це препарат на основі фосфіту магнію, який активує захисні механізми рослини і водночас є джерелом магнію для вирощування.Кафом Mg мінімізує симптоми, викликані збудником Phytophthora infestans, які перешкоджають правильному розвитку та продуктивності культури.Фосфіти мають високу системну здатність, що збільшує ефективність розподілу та засвоєння магнію при вирощуванні, і, таким чином, дозволяє уникнути фізіопатій, які виникають через їх нестачу, таких як викривлення листя та хлороз, що знижує врожай. Дія Кафом Mg Магній є одним з основних компонентів молекул хлорофілу і тому бере активну участь у фотосинтезі. Він також є кофактором кількох ферментних реакцій у процесі ст...

Вплив кислотності ґрунту на засвоєння поживних елементів рослинним організмом
2022-06-11

Урожай сільськогосподарських культур значною мірою залежить від показника рН ґрунту. Він визначає доступність поживних речовин (потенціал токсичності); активність мікроорганізмів; сприйнятливість організмів до захворювань; потенційну шкоду культурі, яку завдають деякі гербіциди. За рН, ґрунти поділяють на: кислі при рН  <4.0 до 5.5; нейтральні при рН 6.0-7.0; лужні при рН більше 7.0. Надто високий (більше 9,0) і надто низький (менше 4,0) показники рН чинять токсичний вплив на кореневі системи рослин. У цих межах окремі поживні сполуки змінють свою поведінку, а саме їх осадження чи перетворення у доступну або недоступну для рослин форму. Кислі ґрунти сприяють накопиченн...

Взаємодія елементів живлення
2022-05-31

Збалансованість хімічного складу являється однією з умов нормального функціонування будь-якого живого організму, у тому числі і рослинного. Взаємодія між хімічними елементами у рослині може відбуватися по принципах антагонізму або синергізму. Незбалансовані реакції у рослинному організмі можуть призводити до стресів, що в свою чергу часто викликає загибель. Антагонізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів менша суми дії цих елементів по одинці. Простими словами - це явище, коли надлишок одного елемента блокує доступність іншого або зв'язує його в недоступну форму. Синергізм - це явище, коли спільна фізіологічна дія елементів перевищує суми дії цих елементів по одинці. Тобто з...

Аминокислоты как составляющая в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур
2021-12-06

Аминокислоты – это органические соединения природного происхождения, "фундамент" в построении белка, носители элементов питания для растений. Сырьем для получения аминокислот, используемых в препаратах TM Meristem, служат растительные белки. Они позволяют растениям значительно экономить собственные энергоресурсы. Учеными установлено, что стресс отражается как на морфологии растений, так и на ее аминокислотном состоянии, что в конечном счете влияет на процессы синтеза белков. Доказано, что растения лучше реагируют на α-аминокислоты оптикоактивной L-конфигурации (оперативнее и полноценнее их усваивают, воспринимают как «родные»), не замедляя включают их в свой метаболи...

Альтернативные решения для оптимизации азотного питания от ТМ MERISTEM
2021-11-23

В последнее время рост цен на минеральные удобрения шокирует. Любой элемент питания не может компенсировать в полной мере недостаток любого другого, поэтому нужно искать пути оптимизации, корректируя объемы относительно баланса элементов питания. Азот играет важную роль в физиологических процессах растений. Он входит в состав белков, нуклеиновых кислот, нуклеопротеидов, ферментов, алкалоидов и других органических соединений. Кроме того, именно азот является важнейшей составляющей хлорофилла, поэтому фотосинтез без него просто невозможен, а, следовательно, и получение урожая. В условиях дефицита и удорожания азотных удобрений аграриям следует обратить внимание на поиск альтернативных путей у...