Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Відео та прес-релізи

Значення міді, цинку та марганцю для озимих зернових

Живлення є ключовим моментом у розвитку культури та має визначну роль в отриманні майбутнього врожаю. Мікроелементи відіграють важливе значення у схемі оптимального живлення рослин. Особливо гостро і відчутно постає питання дефіциту мікроелементів для озимих культур. Збалансоване внесення таких елементів як цинк, мідь, марганець для озимих зернових є обов'язковим. Далі пояснюємо чому.

 МІДЬ

Мідь входить до складу ферментів, активізує вуглеводний і білковий обмін. Позитивно впливає на фотосинтез та синтез білка. Велике значення має мідь у формуванні генеративних органів. Вона впливає на розвиток і будову клітин рослин, підвищує стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб, збільшує стійкість до вилягання, посухо- та жаростійкість, зимостійкість рослин. Мідь сприяє кращому засвоєнню азоту. За нестачі цього елементу гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді зумовлюється високими нормами мінеральних добрив, вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря. Пшениця, наприклад, дуже чутлива до нестачі міді, особливо при підвищенні норми внесення азотних добрив до 90-120 кг/га і більше.МАРГАНЕЦЬ 
Впливає на проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу білків, вуглеводів та азотного обміну. Входить до ферментних систем, які регулюють обмінні окислювально-відновлювальні процеси в рослинах. Регулює утворення ростових гормонів і засвоєння заліза, що впливає на формування хлорофілу. Марганець поліпшує використання рослинами як нітратного, так і амонійного азоту. Сприяє синтезу та підвищенню вмісту цукрів у листках озимої пшениці, забезпечуючи вищу морозо- і зимостійкість, підвищує врожайність. Необхідний вже на початку вегетації, забезпечуючи формування високоврожайного типу рослин. Внесення високих норм мінеральних добрив за інтенсивної технології вирощування озимої пшениці призводить до нестачі марганцю. Перешкоджають його засвоєнню низька вологість повітря, низька температура ґрунту, похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, на кислих ґрунтах доступність марганцю висока.

ЦИНК 
Бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо, в окислювально-відновлювальних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. Він також сприяє нагромадженню фітогормону ауксину і потрібний для росту міжвузлів. У іонній формі цинк впливає на в'язкість цитоплазми. За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цей мікроелемент підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин, вміст білка, стійкість до ураження хворобами. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми азоту, фосфору і вапна, низька температура ґрунту.

Для забезпечення озимих культур цими елементами пропонуємо різні формуляції мікродобрив з лінійки. Це унікальні рідкі, легкорозчинні у воді мінеральні добрива на основі фосфітів з прямим фунгіцидним ефектом на патогени класу ооміцетів.