Експерти з живлення рослин
Рус/Укр
Відео та прес-релізи

Застосування ВІГОРТЕМ–С та КАФОМ для передпосівної обробки насіння озимих культур

Особливості дії препаратів ВIГОРТЕМ–С та КАФОМ при їх застосуванні у бакових сумішах з фунгіцидними, інсектицидними та протруйниками для передпосівнї обробки насіння озимих культур.

Початкові етапи розвитку озимих культур – важливий період для успішної перезимівлі рослин та для формування майбутнього потенціалу врожайності озимих рослин. Озимі зернові на час припинення осінньої вегетації повинні синтезувати достатню кількість цукрів, сформувати первинну та вторинну кореневі системи, мати розвиненими два-три продуктивних стебла при помірній листовій масі.

Особливістю фізіології розвитку озимого ріпаку в порівнянні з озимими зерновими є те, що генеративні органи ріпаку, на відміну від озимих злакових, формуються в осінній період. Саме тому на час настання зимового анабіозу ця культура має не тільки накопичити цукри та утворити кореневу систему з діаметром кореневої шийки в межах одного сантиметра, а також сформувати 8–10 повноцінно розвинених справжніх листків із закладеними у їх пазухах майбутніми гілками. Рослини повинні бути не перерослими та вільними від хвороб. Правильний обробіток ґрунту, вибір препаратів для передпосівної обробки насіння, комплекс інших агротехнічних заходів дають можливість отримати здорові рослини на період посів-сходи, що є основою майбутнього потенціалу продуктивності.

Останні декілька років у багатьох регіонах держави погодно-кліматичні умови, фітосанітарний стан, якість підготовки ґрунту, баланс елементів живлення у ґрунтовому розчині та інші чинники, пов’язані з початковими фазами органогенезу озимих, далекі від оптимальних. На жаль, також і частина фунгіцидних протруйників, які широко використовуються у господарствах, мають виражену фітотоксичність, що в комплексі з іншими несприятливими впливами ще більше погіршує умови проростання насіння та початкового розвитку озимих культур. У такій ситуації на допомогу технологам приходять сучасні прогресивні препарати від компанії Quimicas Meristem (Iспанія), які дозволяють виправити становище, допомогти рослинам, починаючи вже з обробки насіння. Передпосівний обробіток насіння озимих препаратами ВIГОРТЕМ–С та КАФОМ у бакових сумішах із класичними протруйниками нівелює вплив на озимі культури суми несприятливих факторів, оптимізує живлення рослини локально у зоні проростка, підвищує імунітет рослин, сприяє накопиченню цукрів та оптимальному протіканню метаболічних процесів початкового періоду розвитку культури. Потужний оздоровлюючий ефект зазначених препаратів на рослини відбувається завдяки поєднанню в препаратах від компанії Quimicas Meristem (Iспанія) комплексу фізіологічно активних речовин, гуматів та елементів живлення в оптимальному їх балансі.

Таблиця 1. Обробка насіння

  Культура     ВІГОРТЕМ-С     КАФОМ  
  ЗЕРНОВІ     0,1–0,5 кг/т   1,0–1,2 л/т
  СОНЯШНИК     0,5–2,0 кг/т
  КУКУРУДЗА     0,3–1,5 кг/т
  РІПАК     0,5–2,0 кг/т
  СОЯ     0,3–1,5 кг/т

 

До складу препарату ВIГОРТЕМ–С входять гумати особливого складу з високим вмістом низькомолекулярних хіноїдних груп у ланці складових їх біополімерів. Такі гумати є рекордсменами за ефективністю дії, вони оптимізують процеси енергетичного обміну в рослинних клітинах, сприяють збільшенню енергії проростання насіння та витривалості проростка.

Особ­ли­во важливо підкреслити, що ВIГОРТЕМ–С містить у своєму складі до 15% фізіологічно активних речовин, отриманих екстрагуванням бурих водоростей.Застосування ВІГОРТЕМ–С та КАФОМ для передпосівної обробки насіння озимих культур

У природному середовищі бурі водорості, маючи ареал існування у прибережній зоні припливів та відпливів, перебувають у постійному стресі, тому для свого виживання у процесі еволюції синтезували комплекс природних унікальних складових компонентів.

При застосуванні препарату ВIГОРТЕМ–С діючі речовини екстракту бурих водоростей дозволяють проростку подолати біотичні та абіотичні стреси, у тому числі викликані токсичною дією хімічних фунгіцидних протруйників.

Препарат ВIГОРТЕМ–С містить у своєму складі до 6% вдало підібраний комплекс амінокислот, які вже на початкових етапах розвитку культури модулюють формування рослинного організму. Аміно­кислота Лізин покращує схожість та енергію проростання насіння, задіяна вона і в синтезі хлорофілів, активізуючи при цьому процес формування листків. Амінокислоти Триптофан та Валін є ключовими для укорінення рослин, вони також є головними компонентами, які відповідають за механізми протистояння рослин несприятливому зовнішньому середовищу.

Крім гуматів, витяжки бурих вородоростей та амінокислот, ВIГОРТЕМ–С містить у своєму складі також збалансований комплекс елементів живлення, які при обробці насіння перед посівом локально доступні проростку при проростанні.

Препаративна форма ВIГОРТЕМу–С – водорозчинний порошок, норма внесення препарату при протруєнні насіння залежно від умов та культури знаходиться у межах 0,1–2,0 кг/т.

Протягом останніх декількох років заслуженої популярності серед агрономів набули добрива з фунгіцидними властивостями торгової марки Meristem.

Особливістю іспанських добрив КАФОМ є те, що фосфор у кафомах міститься у формі фосфітів.Застосування ВІГОРТЕМ–С та КАФОМ для передпосівної обробки насіння озимих культур


Наша компанія рекомендує для обробки насіння використати КАФОМ–Zn у дозі 1,0–1,2 л/т.Фосфіти, на відміну від фосфатів, дуже рухливі та мають властивість знищувати інвазійні патогени з класу оміцетів. Необхідно звернути увагу на те, що в преважній більшості добрив на ринку держави фосфор має форму фосфатів, а тому такі добрива не мають вище зазначених властивостей.

 

Таблиця 2. КАФОМ – фосфітна лінія Quimicas Meristem

Продукт Опис Склад
KAFOM K Продукт на основі фосфіту калію  P2O5 – 30%, K2O – 20%
KAFOM Cu Продукт на основі фосфіту калію, збагачений міддю   (хелат ЕДТА)  P2O5 – 15%, K2O – 15%, Cu – 1%
KAFOM K-Mg Продукт на основі фосфіту калію та фосфіту магнію  P2O5 – 38%, K2O – 5%, MgO – 6,7%
KAFOM Mg Продукт на основі фосфіту магнію   P2O5 – 40%, MgO – 10%
KAFOM Са Продукт на основі фосфіту калію та фосфіту кальцію   P2O5 – 20%, K2O – 5%, CaO – 5%
KAFOM Zn Продукт на основі фосфіту калію та фосфіту цинку  P2O5 – 30%, K2O – 5%, Zn – 8,5%

 

Препарат КАФОМ–Zn завдяки вмісту в ньому фосфіту при обробці насіння злаків знищуватиме пітингові інфекції, які є воротами для проникнення в рослину кореневих гнилей.

Що стосується озимого ріпаку, то важливо підкреслити, що фосфітна форма фосфору захищатиме рослини також і від небезпечного захворювання під назвою пероноспороз.

Цинк у свою чергу сприятиме ростовим процесам молодого рослинного організму та стійкості рослин до важких умов зимового періоду.

Калій сприятиме накопиченню цукрів рослинами для підвищення їх стійкості до низьких температур.

У викладеному вище матеріалі ми більш детально зупинилися на добриві КАФОМ–Zn, проте для обробки насіння разом із протруєнням фунгіцидами підійде будь-яке добриво з лінійки КАФОМи.

На ринку України не існує продуктів-аналогів до зазначених у статті ні за складом, ні за ефективністю дії.

Віталій ТАРАСЮК, вчений агроном,провідний спеціаліст ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП»